Ramowy rozkład dnia

7.30 – 8.45 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Grupy łączone. Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy logorytmiczne, poranna gimnastyka. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dzieci.

8.45 – 9.30 – Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i samoobsługowe – śniadanie.

9.30 – 10.30 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o IPET, realizowanie treści Podstawy Programowej, prace indywidualne, przybliżenie środowiska społeczno – przyrodniczego.

10.30 – 11.15 – Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, ruchowe, spacery, wycieczki.

11.15 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe i samoobsługowe, higieniczno – toaletowe (I danie).

12.00 – 12.30 – Przygotowanie do odpoczynku. Czynności higieniczno – toaletowe.

12.30 – 14.00 – Relaksacja. Trening ubierania i rozbierania się. Zajęcia indywidualne, realizacja założeń zawartych w IPET, kontynuacja działań edukacyjnych, aktywność własna dzieci.

14.00 – 14.45 – Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe i samoobsługowe. Obiad (II danie).

14.45 – 16.30 – Grupy łączone. Zabawy dowolne w sali, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do możliwości i potrzeb. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami.

 

Skip to content