Program pracy

Każda grupa dzieci powierzona jest opiece wychowawczo-terapeutyczno-edukacyjnej dwóm nauczycielom, którzy realizują zajęcia z bloku edukacyjnego w ramach Programu Wychowania Przedszkolnego.

Każdego dnia nauczyciele-terapeuci w ramach indywidualnych zajęć pedagogicznych realizują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Przedszkole zapewnia dzieciom również nieodpłatne zajęcia dodatkowe.


Obecnie oferujemy zajęcia:

– ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
– REHABILITACJA RUCHOWA
– ZAJĘCIA DOGOTERAPII
– ZAJĘCIA RYTMICZNO – MUZYCZNE
– ZAJĘCIA WWR (LOGOPEDA, PSYCHOLOG, SI)
– SPOTKANIA Z FILHARMONIĄ
– IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, UROCZYSTOŚCI ODBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE PLACÓWKI I POZA NIĄ

Czas trwania i częstotliwość zajęć dostosowana jest do aktualnych możliwości i potrzeb naszych dzieci.


W codziennej pracy wykorzystujemy:

– koncepcje pedagogiki humanistycznej
– metodą Stosowanej Analizy Zachowania
– elementy Metody Krakowskiej
– elementy Metody Dobrego Startu
– metodę K. Knilla
– metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– wspomagające metody komunikacji
– wiedzę zdobywaną podczas kursów, szkoleń, warsztatów i studiów, w których regularnie uczestniczymy.

 

Skip to content