O przedszkolu

PUNKT PRZEDSZKOLNY TITUM to placówka przygotowana specjalnie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w wieku przedszkolnym (od 2,5 lat), łącząca oddziaływanie terapeutyczne z edukacją przedszkolną zarówno w grupie rówieśniczej jak i w pracy indywidualnej.

Naszym celem jest przede wszystkim zwiększenie szans dzieci na samodzielność, optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie i przygotowanie do dalszej edukacji.


PUNKT PRZEDSZKOLNY TITUM

– to małe, sprzyjające terapii i indywidualnemu podejściu grupy liczące do 5 dzieci o zbliżonym poziomie funkcjonowania,
– to miejsce w którym atmosfera sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa,
– oferuje sale i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,
– dokonuje ewaluacji postępów w terapii,
– prowadzi trening samodzielności,
– kładzie nacisk na rozwój kompetencji społecznych oraz modelowanie zachowań dziecka
– to możliwość korzystania z konsultacji,
– oferuje codzienne, specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe
– to organizacja terapii i edukacji odpowiednio do potrzeb i aktualnych możliwości dziecka
– wspomaganie indywidualnego tempa rozwoju, uzdolnień i zainteresowań naszych przedszkolaków
– wykwalifikowana kadra nauczycieli-terapeutów

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 do 16:30
przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący.

Zapisy trwają przez cały rok.

Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne („zerówkę”)

Skip to content