Kadra

JOANNA PATRUŚ – NAUCZYCIEL, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Absolwentka studiów licencjackich  Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Nauki o Rodzinie o specjalności Terapia Zajęciowa, oraz studiów magisterskich  na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Posiada również kursy kwalifikacyjne umożliwiające pracę z dziećmi zmagającymi się z niepełnosprawnością. Jestem osobą uśmiechniętą, cierpliwą, kreatywną i przyjazną, bardzo szybko nawiązuje kontakt z dziećmi. W  swojej pracy  szczególną uwagę zwracam przede wszystkim na dobro dziecka, każde dziecko obdarzam jednakowym uczuciem i troską, dbam również o wszechstronny rozwój,  indywidualne podejście do wychowanków oraz kształtowanie samodzielności u dzieci względem ich możliwości. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość, szczególnie wtedy, gdy widzę uśmiech na twarzach swoich wychowanków oraz ich rodziców, wówczas czuję się spełniona zawodowo.

KAMILA BIELEC – NAUCZYCIEL
SYLWIA GANCARZ – NAUCZYCIEL

JUDYTA OZIMEK – ZADOROŻNA – FIZJOTERAPEUTA

ALEKSANDRA GAJDA – LOGOPEDA

 

KATARZYNA  CZERW – KYNOTERAPEUTA

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym kynoterapeuta (dogoterapeuta). Zajęcia w towarzystwie psa prowadzi od ponad 8 lat m. in. w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach np.: kynoterapia jako metoda wspomagająca terapię i edukację dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu, rally-o w terapii dzieci i młodzieży, terapia z psem dla dziecka z zaburzeniami w zachowaniu, diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

ALEKSANDRA FOŁTA  – TERAPEUTA SI

Absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia między innymi: Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe z anatomią patpacyjną”; Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia; Praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu w aspekcie terapii sensoryczno – motorycznych; Diagnoza różnicowania zaburzeń dzieci ze spectrum autyzmu. Podstawowe założenia pracy metodą SI w terapii dzieci z autyzmem oraz wiele innych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie oraz Przedszkolu Publicznym.

ANNA KACZKOWSKA – MUZYKOTERAPIA

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Liceum Muzycznego w Tarnowie w klasie fortepianu. Od 15 lat prowadzi zajęcia rytmiczne w przedszkolach, przedszkolach specjalnych i żłobkach. Ukończyła również podyplomowe studia z logopedii. Aktualnie prowadzi zajęcia rytmiczne, logorytmiczne,  i gordonowskie  – rozwija muzykalność dzieci opierając się na założeniach koncepcji uczenia muzyki prof. E. Gordona.

Skip to content