Kadra

Sie werden eng mit Ihrem Ghostwriter zusammenarbeiten, daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass Sie über alle Informationen verfügen, die sie benötigen. Dies kann eine Liste von Büchern enthalten, die Sie ghostwriter hausarbeit gelesen haben, Ihren Stil und Ihre Stimme sowie andere Dinge, die ihnen helfen, ein Gefühl für Ihre Persönlichkeit zu erhalten.

mgr Urszula Terpin – Dyrektor

Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na kierunku nauczanie początkowe oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami.

mgr Aleksandra Jezuit – Nauczyciel

Absolwentka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła kurs bajkoterapii oraz wspierania rozwoju dziecka z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

mgr Karolina Dziadosz – Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, kurs wsparcia rodziców dzieci ze spektrum autyzmu oraz behawioralny kurs terapii uzależnień. Obecnie w trakcie studiów oligofrenopedagogiki.

mgr Sylwia Gancarz – Nauczyciel

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Uczęszcza na studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odbyła szkolenie z zakresu arteterapii.

mgr Martyna Iwińska – Gotkowska – Logopeda

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz logopedia. Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskała pracując w placówkach w Warszawie oraz Rzeszowie. Na bieżąco uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje. Ukończyła szkolenie metody GORA, którą wykorzystuje w pracy z pacjentami. Interesuje się alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji (AAC). Pracuje z dziećmi z dyslalią, opóźnieniem rozwoju mowy, dyzartrią, wagami genetycznymi, alalią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (afazją dziecięcą) niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.

mgr Katarzyna  Czerw – Kynoterapeuta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym kynoterapeuta (dogoterapeuta). Zajęcia w towarzystwie psa prowadzi od ponad 8 lat m. in. w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach np.: kynoterapia jako metoda wspomagająca terapię i edukację dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu, rally-o w terapii dzieci i młodzieży, terapia z psem dla dziecka z zaburzeniami w zachowaniu, diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

mgr Aleksandra Fołta  – Terapeuta SI

Absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia między innymi: Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe z anatomią patpacyjną”; Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia; Praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu w aspekcie terapii sensoryczno – motorycznych; Diagnoza różnicowania zaburzeń dzieci ze spectrum autyzmu. Podstawowe założenia pracy metodą SI w terapii dzieci z autyzmem oraz wiele innych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie oraz Przedszkolu Publicznym.

mgr Judyta Ozimek-Zadorożna – Fizjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada tytuł magistra fizjoterapii oraz kwalifikacje w zawodzie technik terapeuta zajęciowy. Odbyła liczne kursy i szkolenia m.in. szkolenie I stopnia Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego, PNF, Terapia mięśniowo-powięziowa, Taping Rehabilitacyjny, Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole, Terapia ręki i wiele innych. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim oraz gabinetach rehabilitacji w Rzeszowie.

mgr Anna Kaczkowska – Muzykoterapia

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Liceum Muzycznego w Tarnowie w klasie fortepianu. Od 15 lat prowadzi zajęcia rytmiczne w przedszkolach, przedszkolach specjalnych i żłobkach. Ukończyła również podyplomowe studia z logopedii. Aktualnie prowadzi zajęcia rytmiczne, logorytmiczne i gordonowskie  – rozwija muzykalność dzieci opierając się na założeniach koncepcji uczenia muzyki prof. E. Gordona.

Skip to content