Kadra

mgr Urszula Terpin – Dyrektor

Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na kierunku nauczanie początkowe oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami.

mgr Aleksandra Jezuit – Nauczyciel

Absolwentka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła kurs bajkoterapii oraz wspierania rozwoju dziecka z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

mgr Karolina Dziadosz – Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, kurs wsparcia rodziców dzieci ze spektrum autyzmu oraz behawioralny kurs terapii uzależnień. Obecnie w trakcie studiów oligofrenopedagogiki.

mgr Sylwia Gancarz – Nauczyciel

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Uczęszcza na studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odbyła szkolenie z zakresu arteterapii.

mgr Martyna Iwińska – Gotkowska – Logopeda

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz logopedia. Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskała pracując w placówkach w Warszawie oraz Rzeszowie. Na bieżąco uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje. Ukończyła szkolenie metody GORA, którą wykorzystuje w pracy z pacjentami. Interesuje się alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji (AAC). Pracuje z dziećmi z dyslalią, opóźnieniem rozwoju mowy, dyzartrią, wagami genetycznymi, alalią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (afazją dziecięcą) niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.

mgr Patrycja Zając – Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii. Odbyła liczne kursy i szkolenia m.in. III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu, II stopniowy kurs z zakresu masażu logopedycznego, Stymulacja traktu ustno – twarzowego, nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD, Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, Trening umiejętności społecznych, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna, Miogopedia – terapia miofunkcjonalna w praktyce, AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z zaburzony rozwojem – I i II stopień.

mgr Weronika Walko-Mąka – Psycholog

Absolwentka 5 letnich studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów licencjackich z pracy socjalnej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Posiada również uprawnienia do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywa w Stowarzyszeniu na rzecz Wspomagania Rozwoju u Dzieci i Młodzieży Titum oraz w przedszkolu publicznym. Swoją wiedzę poszerza systematycznie biorąc udział w webinarach.

mgr Katarzyna  Czerw – Kynoterapeuta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym kynoterapeuta (dogoterapeuta). Zajęcia w towarzystwie psa prowadzi od ponad 8 lat m. in. w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach np.: kynoterapia jako metoda wspomagająca terapię i edukację dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu, rally-o w terapii dzieci i młodzieży, terapia z psem dla dziecka z zaburzeniami w zachowaniu, diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

mgr Aleksandra Fołta  – Terapeuta SI

Absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia między innymi: Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe z anatomią patpacyjną”; Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia; Praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu w aspekcie terapii sensoryczno – motorycznych; Diagnoza różnicowania zaburzeń dzieci ze spectrum autyzmu. Podstawowe założenia pracy metodą SI w terapii dzieci z autyzmem oraz wiele innych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie oraz Przedszkolu Publicznym.

mgr Judyta Ozimek-Zadorożna – Fizjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada tytuł magistra fizjoterapii oraz kwalifikacje w zawodzie technik terapeuta zajęciowy. Odbyła liczne kursy i szkolenia m.in. szkolenie I stopnia Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego, PNF, Terapia mięśniowo-powięziowa, Taping Rehabilitacyjny, Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole, Terapia ręki i wiele innych. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim oraz gabinetach rehabilitacji w Rzeszowie.

mgr Anna Kaczkowska – Muzykoterapia

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Liceum Muzycznego w Tarnowie w klasie fortepianu. Od 15 lat prowadzi zajęcia rytmiczne w przedszkolach, przedszkolach specjalnych i żłobkach. Ukończyła również podyplomowe studia z logopedii. Aktualnie prowadzi zajęcia rytmiczne, logorytmiczne i gordonowskie  – rozwija muzykalność dzieci opierając się na założeniach koncepcji uczenia muzyki prof. E. Gordona.

AKTUALNOŚCI

Skip to content