Kadra

JOANNA PATRUŚ – NAUCZYCIEL, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Absolwentka studiów licencjackich  Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Nauki o Rodzinie o specjalności Terapia Zajęciowa, oraz studiów magisterskich  na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Posiada również kursy kwalifikacyjne umożliwiające pracę z dziećmi zmagającymi się z niepełnosprawnością. Jestem osobą uśmiechniętą, cierpliwą, kreatywną i przyjazną, bardzo szybko nawiązuje kontakt z dziećmi. W  swojej pracy  szczególną uwagę zwracam przede wszystkim na dobro dziecka, każde dziecko obdarzam jednakowym uczuciem i troską, dbam również o wszechstronny rozwój,  indywidualne podejście do wychowanków oraz kształtowanie samodzielności u dzieci względem ich możliwości. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość, szczególnie wtedy, gdy widzę uśmiech na twarzach swoich wychowanków oraz ich rodziców, wówczas czuję się spełniona zawodowo.

KATARZYNA JANKOWSKA – HUK – NAUCZYCIEL, OLIGOFRENOPEDAGOG

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki (Akademia Ignatianum w Krakowie) jak również studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (PCUD w Rzeszowie). Z wykształcenia i zamiłowania pedagog z 10 letnim stażem, dla którego dbałość o prawidłowy rozwój dziecka jest najważniejszą wartością. W pracy z podopiecznymi ceni ich indywidualność.

SZYMON PIETRYKA – NAUCZYCIEL

KATARZYNA WODECKA – FIZJOTERAPEUTA

MARTYNA IWIŃSKA – GOTKOWSKA – LOGOPEDA

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz logopedia. Obecnie kształci się z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na studiach podyplomowych w Rzeszowie. Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskała pracując w placówkach w Warszawie oraz Rzeszowie. Na bieżąco uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych podnoszących wiedzę i kwalifikacje. Ukończyła szkolenie metody GORA, którą wykorzystuje w pracy z pacjentami. Interesuje się alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji (AAC). Pracuje z dziećmi z dyslalią, opóźnieniem rozwoju mowy, dyzartrią, wadami genetycznymi, alalią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (afazją dziecięcą), niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.

BARBARA URBAN – KYNOTERAPEUTA
specjalista kynoterapii, mgr fizjoterapii, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie na kierunku KYNOTERAPIA . Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów dotyczących kynoterapii. Autorka książek ,,Zwykła, niezwykła kraina kynoterapii”, ,,Piosenki, wierszyki i zabawy ruchowe z udziałem psa”, a także kilku artykułów do czasopisma ,,Zajęcia z psem”. Od 12 lat prowadzi zajęcia z udziałem psa w ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych, w przedszkolach specjalnych, żłobkach, szkołach, na turnusach rehabilitacyjnych, a także prowadzi terapie indywidualne z dziećmi z różną niepełnosprawnością. Miłośniczka i właścicielka pięciu certyfikowanych psów terapeutycznych.

JOANNA ORŁOWSKA  – TERAPEUTA SI

MAŁGORZATA GERMAŃSKA – PSYCHOLOG

ANNA KACZKOWSKA – MUZYKOTERAPIA

Skip to content