ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TITUM NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrekcja Punktu Przedszkolnego TITUM informuje, że od 01.03.2022 roku rozpoczynamy zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023.

Rodzice (opiekunowie) dzieci, którzy chcą, aby ich pociechy chodziły do naszego przedszkola zobowiązani są w terminie do 31.03.2022 roku dostarczyć do przedszkola wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Przypominamy, że zapisy dzieci na nowy rok szkolny obowiązują również rodziców (opiekunów), których dzieci uczęszczają już do naszego przedszkola. Kartę należy pobrać ze strony internetowej Punktu Przedszkolnego TITUM lub w Biurze TITUM i złożyć w określonym terminie.

Karta zapisu dziecka do przedszkola wypełniona przez rodzica musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.
DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TITUM – PDF

Skip to content