ULEGA ZMNIANIE NUMER KONTA BANKOWEGO

UWAGA!
Z dniem 01.12.2021 r. ulega zmianie nr konta bankowego na jakie zostają wpłacane opłaty za catering oraz czesne za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym TITUM od 01.12.2021 r. opłaty prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
90 1240 4751 1111 0011 0993 8160
Skip to content