ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TITUM 2021/2022

Dyrekcja Punktu Przedszkolnego TITUM  informuje, że od  15 lutego 2021 roku rozpoczynamy zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022

Rodzice (opiekunowie), którzy chcą, aby ich dzieci chodziły do naszego przedszkola zobowiązani są w terminie do 15 marca 2021 roku dostarczyć do przedszkola wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Przypominamy, że zapisy dzieci na nowy rok szkolny obowiązują również rodziców (opiekunów), których dzieci uczęszczają już do naszego przedszkola Kartę należy pobrać ze strony internetowej Punktu Przedszkolnego TITUM lub w Biurze TITUM i złożyć w określonym terminie.

Karta zapisu dziecka do przedszkola wypełniona przez rodzica musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.
DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TITUM

Skip to content